Den narrative tilgang

De erfaringer, vi gør os, bliver til historier, vi fortæller om os selv – vores selvopfattelse. Det er vigtigt, at vi omgiver os med hjælpsomme historier. Det er den indsigt, som narrativ terapi bygger på.  

Det er altså hjælpsomheden af dine historier om dig selv og andre, der er i fokus, når vi taler sammen. Vi vil undersøge, hvad det var, der skete, hvordan du opfattede det, der skete, hvad der var svært, hvad du lykkedes med, og hvor det peger hen i forhold til det liv, du ønsker at leve fremover.  

Sådanne samtaler kan på sigt føre til dybere og mere nuancerede forståelser af hvem, vi er som mennesker, synet på vores relationer og på vores liv. Vi får flere og større fortællinger om os selv. De bliver mere righoldige, hvoraf følger flere handlemuligheder. 

Vi vil så at sige gerne have mere med i fortællingerne, men på en måde, så vi føler ejerskab over fortællingerne. Vi stævner ud i en retning, kan man måske sige, hvor målet er at kunne omfavne mere af os selv og finde sammenhæng og mening i de ting, der er sket og sker. Når vi oplever, at vores selvfortællinger er vores egne, og vi er tilfredse med dem, reduceres svære følelser af f.eks. uro eller nedtrykthed, og vi begynder at føle os hjemme i livet igen. 

Narrativ terapi er kritisk over for den måde, som kultur kan medvirke til at farve vores selvfortællinger. Kulturens normer, der varierer fra sted til sted og over tid, kan ikke desto mindre få karakter af sandheder, som vi nu bruger til at afgøre, hvem der er en ”ordentlig” forælder, kollega, ægtefælle, studerende osv. Disse sandheder kan have den betydning, at vi kan komme til at føle os forkerte og utilstrækkelige. 

Ved at udforske og udfordre kulturskabte sandheder om, hvordan man bør opføre sig for at være f.eks. en “ordentlig” ung eller forælder, kan man bedre se dens effekt på sit liv. Det gør det muligt at adskille sig fra problemet, der altså ikke kommer indefra, men udefra, nemlig fra det samfund og de relationer, som vi indgår i. Vi kan også opdage, at forskellige bud på sandheder om livet godt kan eksistere samtidig, hvorved vi bliver mere frie til at vælge hvilke normer, der skal gøre sig gældende i vores liv.  

Praktisk

Mine lokaler er placeret på Østerbro og i Birkerød, og vi kan også mødes online på f.eks. Zoom.

Du kan læse mere om mig her. Du kan også bruge denne kontaktformular, og så vender jeg tilbage til dig så hurtigt som overhoved muligt.

Jeg svarer dig altid inden 24 timer og har mulighed for en første samtale om højest en uge. Du har også mulighed for at få en telefonisk akutsamtale i dag.

Jeg glæder mig til at møde dig.

Medlem af Dansk psykoterapeutforening

Dansk Psykoterapeutforening, som blev grundlagt i 1993 og repræsenterer psykoterapeuterne i Danmark. Medlemskab forudsætter, at man lever op til en række krav om uddannelse, erhvervserfaring osv. og er således et kvalitetsstempel.